Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 20-1-2018, 15:53 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      
HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst zaterdag 9 december 2017 om 14:17 uur. 

Rijk en regio pakken door op verbetering bereikbaarheid Zuidelijke Randstad

DEN HAAG - Het verkeer in de Zuidelijke Randstad loopt vast als er geen maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren.Het Rijk erkent de grote opgaven waar de Zuidelijke Randstad de komende jaren voor staat: meer hoogwaardig OV en een betere verkeersdoorstroming in samenhang met de regionale woningbouwopgave van 230.000 woningen, de economische ontwikkeling en het verduurzamen van de mobiliteit. Met het programma Duurzame Bereikbaarheid pakken Rijk en regio deze uitdagingen aan. De focus van het programma sluit goed aan op de prioriteiten uit het regeerakkoord, zoals het aanpakken van de knelpunten die in de NMCA naar voren komen (A4, A16/A15 Brienenoordcorridor, OV), betere aansluitingen van de regionale wegen op de snelwegen, hoogwaardiger regionaal openbaar vervoer in relatie tot de verstedelijking, verduurzamen van mobiliteit en aanjagen van de woningbouw.

De partijen in de Zuidelijke Randstad hebben met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT gesproken over de noodzakelijke maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Het Rijk en de regio  onderkennen de noodzaak om de genoemde knelpunten  samen aan te pakken.  Hiertoe hebben Rijk en regio afgesproken om het gebiedsgerichte programma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag in 2018 te starten. Zo komt er een gezamenlijke werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid om verbeteringen voor  het regionaal OV tussen Leiden en Dordrecht uit te werken in relatie tot de verstedelijking. Tevens starten twee pre-verkenningen naar een nieuwe oeververbinding in Rotterdam en naar een hoogwaardige OV-verbinding voor het gebied Central Innovation District-Binckhorst Den Haag. In februari 2018 wil de regio met het Rijk hierover nadere (o.a. financiële) afspraken maken. 

Met het ministerie zijn verder afspraken gemaakt over een gezamenlijke investering in een Korte Termijn Aanpak van 18 miljoen euro in 2018 voor infrastructuur voor fiets, openbaar vervoer en auto en smart mobility (zoals slim verkeersmanagement en gedragsbeïnvloeding van reizigers bijvoorbeeld via werkgevers). Bovendien komt er een gezamenlijk startbudget van 6 miljoen euro voor het  verbeteren van de aansluiting van de regionale wegen op de A4 Den Haag zuidwest en A4 Rijswijk. In 2018 vullen Rijk en regio de Korte Termijn Aanpak tot en met 2022 in, inclusief de cofinanciering. Bovendien starten Rijk en regio een uitwerking voor de logistieke bereikbaarheid van de Greenport Westland en participeert het Rijk in uitwerkingen voor de bereikbaarheid van Zoetermeer en Voorne-Putten.
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN ZATERDAG 20 JANUARI 2018

 - HTM met nieuwe elektrische auto’s klaar voor de toekomst

 - Metropassagier met vuurwapen aangehouden


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN VRIJDAG 19 JANUARI 2018

 - Trams binnenkort weer langs voorzijde Station Hollands Spoor - 9 reacties

 - Groep de Mos wil meer gratis parkeerplekken op Kijkduin - 6 reactiesGelezen: 460 keer.