Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Laatste update: 10-12-2018, 11:56 uur.

   
       
 

 
   
PCC 1000-tjes (o.a. 1004, 1009) wachtend op sloop, rem. Scheveningen 1981
2 foto`s van Snorrecken


van links naar rechts: 1021, 1018, 1005 en 1004Raoul | 11-3-2018
@Rinus, ik denk dat het allemaal de schuld was van een zekere den uyl, dat zijn je eigen woorden begrijpt ik? Ik hebt t teminste niemand anders hiero verders over Joop den uyl zien hebben, en t was zijn schuld niet nee, t kwam door wat ik al eerders zei over t denken toen dat de ekonomie zou blijven groeien, dat de bomen daardoor tot in de hemel groeiden, linkse/liberale/sociale kabinetten (heb ik geen oordeel over), feit is dus (en vandaar mijn allereerste reaktie van nu ondenkbaar hoe der met geld gesmeten werd in de jaren 70) dat vanaf begin jaren 80 Lubbers en co t voor t zeggen kregen dat der is flink de buikriem werd aangehaald en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo, t zelfde gebeurde bvb ook in Engeland, in de jaren 70 en met ook linkse kabinetten (Labour-partij) tot Thatcher in 1979 aan de macht kwam

Raoul | 11-3-2018
@Boudewijn, de lvo (levensduur verlengend onderhoud) was heel wat anders dan een grote revisie zoals die tot eind jaren 70 werd uitgevoerd, daarbij werd zowat alles aan een wagen aangepakt ongeacht de staat per wagen, daar werd niet naar gekeken, met zoiets als de lvo van 50 3000en werd per wagen bekeken wat nodig was (buiten de wijzigingen die alle wagens kregen), de lvo was ook wat anders dan de midlife beurt die alle 3000en in de jaren 90 gehad hebben en de 3100en een paar jaar geleden, deze midlife beurt is vergelijkbaar met vroeger een grote revisie, met t verschil dus dat gekeken word per wagen wat nodig is (buiten de wijzigingen/verbeteringen dus die alle wagens krijgen), bij een grote revisie vroeger werd daar niet naar gekeken per wagen wat nodig was dus ook als bij een wagen bepaalde dingen niet nodig waren werd dit toch uitgevoerd, waaraan je dus (ook) t verschil kan zien dat er in die tijd makkelijker over geld (uitgeven) gedacht werd vergeleken met tegenwoordig, deze verandering in t denken over geld (uitgeven) is dus begonnen vanaf begin jaren 80 toen de eerste echte bezuinigingen werden doorgevoerd door de politiek, de 1003-1024 en de 1100en zijn de laatste tramseries geweest van de htm die een grote revisie gehad hebben wat afgesloten werd in 1980 met de laatste 1100, de nog tot 1993 rijdende 1300en en 2100en hebben bvb nooit een grote revisie gehad

Rinus | 10-3-2018
Ik denk dat het allemaal de schuld was van een zekere Den Uyl...

Hier een iets objectiever verslag van de ontwikkelingen
https://www.parlement.com/id/vht7jba3jsy6/historisch_overzicht_cijfers_kabinetten

Sinds de loon/prijs spiraal begin jaren `70 een opeenvolging van crises... Sluit aardig aan bij mijn eigen ervaringen (en nee, ik ben geen fan van Den Uyl, maar je kunt hem niet alles in de schoenen schuiven....)


Rene W | 10-3-2018
De lvo uit 2011 was volgens mij voor een aantal jaar. Er blijven er nog 23 voor enige tijd.

Boudewijn | 10-3-2018
Van de GTL’s zijn er ook 50 een paar jaar geleden helemaal gerenoveerd. En kijk hups daar gaan ze richting sloop. Kortom niet veel veranderd.

Raoul | 10-3-2018
Nog 1 keer, mijn oorspronkelijke reaktie sloeg op t reviseren van de 1003-1024 waarna ze na 5 jaar werden afgevoerd voor sloop, net gereviseerd, met zoiets word nu een stuk voorzichtiger omgegaan door overheden als toen, om materieel eerst te gaan reviseren en t dan na 5 jaar al af te voeren voor sloop

erven sleeboom | 9-3-2018
 quote:
Bert de Lange | 9-3-2018 Vergeet niet dat de GTL8 goedkoper was dan trams van vergelijkbare grootte en met lagere onderhoudskosten. Voor een deel ook door gebruik van de principes en jarenlange ontwikkelingen van de PCC!
Met het verhaal van Bert de Lange ben ik het grotendeels eens, maar op één punt heeft de HTM zich toch misrekend. Hergebruik van oude onderdelen (in dit geval draaistellen en motoren) bij nieuwe trams betekent onherroepelijk dat de tram zo oud is als zijn oudste onderdelen. Aan het begin van de 21e eeuw had de HTM een grote GTL8-crisis doordat de 220 B3-draaistellen uit de jaren 1963-1974 (ex series 1200/1300/2100) aan het eind van hun latijn waren. Met heel veel kunst- en vliegwerk, met onderdelen uit Brussel, Marseille en San Francisco heeft men de betrokken 55 GTLs rijdend kunnen houden.

Raoul | 9-3-2018
Welles nietes en zonder kennis van feiten gaat ik niet op in behalve dat dat nogal uit de hoogte is zulke opmerkingen, dan kan ik zeggen goed leren lezen eerst maar is, 1 van de feiten blijft gewoon dat der gemakkelijker met geld werd omgegaan in die tijd als tegenwoordig, ook door de overheid, ik bent nu uitgediskussieerd over dit onderwerp , tis mooi geweest zo

Bert de Lange | 9-3-2018
Het is leuk om een welles nietes discussie te houden, zonder kennis van feiten. In die tijd wist men bij VenW inhoudelijk wat bedrijfsvoering van de bedrijven inhield en precies wat kosten en baten waren. Er is toe goed gekeken naar kosten op korte en lange termijn, zowel bij VenW als bij HTM. Vanwege grotere capaciteit, lagere onderhoudskosten en lagere energie kosten, werd de afschrijving van PCC`s binnen enkele jaren terug verdiend. Nee, ik heb die berekeningen niet uitgevoerd, maar heb van betrokkenen wel veel gehoord over de motivatie en kosten-baten van het project GTL8.
De enige werkelijk "fout" was de onderschatting van de omvang van vandalisme, die pas met de komst van de 2100 duidelijk werd! De flexibiliteit van de "kleine" eenheden, en zo hoge beschikbaarheid voor de exploitatie waren voordelen! De beschikbare werkplaatsen hoefden niet aangepast te worden. Omdat het Semi-Metro plan nog in ontwikkeling was, wilde men geen grote investeringen doen, zonder voldoende zekerheid van bruikbaarheid op wat langere termijn. Pas toen het besluit genomen was om te stoppen met Semi-Metro, is de GTL8 geboren. (Leuk om de Semi-Metro plannen eens naast de huidige politieke ideeën te leggen!)
Vergeet niet dat de GTL8 goedkoper was dan trams van vergelijkbare grootte en met lagere onderhoudskosten. Voor een deel ook door gebruik van de principes en jarenlange ontwikkelingen van de PCC!

Hans (Zoef) | 9-3-2018
Ik heb weleens gehoord dat zo`n draaistel, wat ook onder de GTL zit, zo`n 80.000 gulden kost, klopt dat?

Raoul | 8-3-2018
@Rinus, ieder1 die die tijd bewust heeft meegemaakt weet dat de politiek pas aan t begin van de jaren 80 heel sterk aan t bezuinigen sloeg omdat de welvaartsstaat zoals die tot en met de jaren 70 was opgebouwd niet meer te betalen bleek en het allemaal te duur werd en der gewoon vaak ook teveel geld werd/was uitgegeven en er teveel (staats)schuld werd/was opgebouwd ook omdat men dacht (heel naïef maar goed) dat de ekonomie toch wel zou blijven groeien, en de twee olie krississen uit 1973 en 1979 zullen hier ook nog aan bijgedragen hebben, dit alles bij mekaar was begin jaren 80 doorgedrongen ook tot de politiek en dat was een soort omslag, waardoor t dus tegenwoordig echt ondenkbaar is dat bvb zoiets als gereviseerde trams na 5 jaar afgevoerd worden, iets waar men dus voor die omslag minder moeite mee had net als met andere (overheids)uitgaven toen

Ad | 8-3-2018
De aanschaf van de vervolgbestelling 3066-3100 was ter vervanging van de 2100 koppelstellen. De 2100-en zijn ook feitelijk buiten dienst gesteld en de draaistellen zijn onder de GTL gekomen. Sloop van de nog geen 10 jaar oude trams blijkt niet aaanvaardbaar, maar de draaistellen zijn wel nodig voor de nieuwe trams. Daarom wordt er voor gekozen 30 1100-en af te voeren. Boekhoudtechnisch waarschijnlijk ook beter te verantwoorden om bakken die 25 jaar oud zijn [ook al zijn ze recent gereviseerd] af te voeren dan bakken van 9 jaar.

Een hele serie beslissingen die afzonderlijk te verantwoorden zijn. Maar in 1970 had een betere keuze gemaakt kunnen worden. In West-Duitsland was de vierasser toen al 10 jaar `uit`.

Rinus | 8-3-2018
1) "een feit blijft dat der in die tijd makkelijker met geld werd omgegaan ook door de overheid als tegenwoordig"
Ik lees graag de onderbouwing voor "dit feit". Ik heb een andere waarneming van die tijd.

2) Zoals ik reeds schreef: die onbemande koppelwagens waren een mislukking. Dus daar wilde de HTM (en het publiek) graag vanaf.
Wat was het alternatief? Door blijven rijden met kleine eenheden, terwijl de loonlasten zouden blijven stijgen? Dan had je net zo goed kunnen gaan verbussen.
Verbouwing van de 1300 en 2100 tot dubbelgelede wagens is nog even overwogen. De nieuwbouw op basis van oude trucks bleek goedkoper. En laten we wel zijn, het grootste deel van die GTL8`s rijdt nog altijd (na 35 jaar!).

Nog een aanvulling op wat Ad terecht opmerkt: BN had eind jaren `60/begin jaren `70 net het vraagstuk opgelost een PCC te bouwen met drie gemotoriseerde trucks: 7500/7700 van de MIVB.
Vanuit dat perspectief van een keuze om de `traditionele` PCC door te bestellen risicoloos (ik geloof dat ze dat in de huidige managementtaal een `no regret besluit` noemen). Ook speelde men - als ik wel heb - nog in die tijd met de gedachte om tussen de spitsen koppelwagens af te koppelen.


Raoul | 8-3-2018
@Rinus, een interessant verhaal en zal vast waar zijn voor een groot deel maar een feit blijft dat der in die tijd makkelijker met geld werd omgegaan ook door de overheid als tegenwoordig, en de grote bezuinigingen begonnen pas vanaf begin jaren 80 en zelfs toen wist de htm t ministerie nog te overtuigen om 30 gereviseerde 1100en te mogen afvoeren, zoiets zou tegenwoordig echt niet meer akkoord gevonden worden door de overheid dat men eerst materieel gaat reviseren om t na 5 jaar af te voeren naar de sloop, t lukte de htm zelfs bijna om toen ipv de 30 gereviseerde 1100en de toen rond de 10 jaar oude 2100en te mogen afvoeren, dat vonden ze bij t ministerie dan toch net iets te, vandaar dat t 30 (gereviseerde) 1100en werden

Ad | 8-3-2018
Als ik het goed heb, was de bedoeling ook geweest om i.p.v 40 1300-en iets van 27 zesassers te bestellen. Omdat verwacht werd dat die niet tijdig geleverd konden worden, werd daar van af gezien.
Van de 1100-en zouden er aanvankelijk maar 70 vergeeld worden. Dat werden er toch 100 en toen was er sprake van dat de 1200-en behalve de wagens voor lijn 1 zouden volgen.
Op de achtergrond speelde nog het moeizame proces om een Nederlandse standaardtram te ontwerpen.

Rinus | 8-3-2018
@Hans: nee. Dat waren de B3`s van de 1300`en en 2100`en die op hun beurt vervangen werden door B3`s van de 1200`en en de BN`s van de dertig 1100`en die vervolgens gesloopt werden.

@Raoul: ik kan mij niet voorstellen dat het ministerie (bewust) met geld smeet. We zaten juist in een periode van economische neergang. Wel is de HTM vrij laat overgestapt op gelede trams. Dit in feite door het succes van de PCC car.

Het concept van de koppelwagen was vanwege vandalisme en zwartrijden helaas al achterhaald toen de 2100`en in dienst kwamen. Men wilde daar einde jaren `70 al vanaf. De ombouw van de 1001 en 1002 was gewoon te duur gebleken. De 1003-1024 waren met hun indeling onhandig in de exploitatie en ook achterhaald door de gelede tram. Daarbij kwam dat de GTL8 technisch een schot in de roos was. De vervolgserie 3066-3100 moest worden gebouwd met hergebruik van bestaande trucks en motoren (dus echt geen geldsmijterij). Dat was een eis van het ministerie.

Achteraf kun je vaststellen dat er in de jaren `70 ongelukkige keuzes had gemaakt door PCC`s te gaan reviseren en nog eens de 1300`en en 2100`en te gaan bestellen. Dat moet je wel zien in het perspectief van het afblazen van de semi-metro stellen die ontworpen waren voor het semi-metro net. Nieuw materieel was echter dringend nodig.

In dienst houden van de 1003-1024 na 1981 had alleen geld gekost (ombouw naar nieuwe stempelautomaten), terwijl ze niet meer nodig waren althans niet erg efficiënt waren. Ze konden niet gekoppeld rijden, dus minder GTL8 bestellen en de 1003-1024 in dienst houden, zou betekenen dat je extra (dure!) bestuurders in dienst zou moeten nemen. Daarbij komt nog dat een GTL8 meer passagiers kan vervoeren dan twee PCC`s, en zuiniger is. En nogmaals, koppelstellen, daar wilde men zo snel mogelijk vanaf.
De revisie van de 1100`en in de jaren `70 was trouwens ook niet 100% geslaagd. Bij de eerste sloopserie zaten slechte wagens bij.

De sloop van de 1000`en, 1100`en en 1200`en gaf trouwens ook de ruimte om het nieuwe materieel te stallen. In die periode stond het museummaterieel strak op elkaar gerangeerd op een paar putten in de Lijsterbesstraat. Er werd zelfs gefluisterd dat die `oude troep` naar de sloperij zou worden gestuurd wegens ruimtegebrek (Zichtenburg was nog niet in aanbouw).

Ergo, als in plaats van de 1300`en en 2100`en gelede trams waren besteld, was het plaatje anders geweest. Je moet dan wel bedenken dat we geen serie (betrouwbare) thyristor trams hadden gehad, want die techniek stond toen in de kinderschoenen. Wellicht hadden we dan zo iets als de Brusselse 7900 gehad. Dan had iedereen zich nu afgevraagd waarom Den Haag nog zulke stokoude trams had rijden.

Zie trouwens nog
http://www.haagstramnieuws.org/gtl/geboorte.htm

Museummedewerker | 8-3-2018
@Hans Zoef: NEE! Wel van de series 1101-1200, 1201-1240, 1301-1340 en 2101-2130.

Hans (Zoef) | 8-3-2018
Zijn van al deze trams de draaistellen onder de GTL gegaan?

Raoul | 8-3-2018
Nu ondenkbaar hoe der met geld gesmeten werd in de jaren 70, de 1003-1024 kregen toen hun grote revisie, de 1006 en 1024 als laatsten in 1975/76, waarna in 1981 dus vijf jaar later al toen de gtl s kwamen de hele serie 1003-1024 buitendienst ging en afgevoerd werd

HansR | 8-3-2018
Ik zie deze prachtige trams met een weemoedig gevoel aan.
Mijn eerste herinnering was begin 50-jaren. Ik zat met mijn oom voor een raam aan de Prinsegracht/hoek Boekhorststraat toen hij zei: "Hans dat zijn de nieuwe trams en die zijn heel snel. Er zijn mensen die zelfs misselijk worden bij het optrekken als ie gaat rijden, ze worden PCC genoemd"
Ik was als jongen van nauwelijks 7 jaar zeer verbaasd over dat iets dat er heel anders uitzag ook een tram was en wel de 1001.
Tot nu toe nog altijd mijn favoriete trammodel.

erven sleeboom | 8-3-2018
Nou, het lijkt eerder of Rambo de 1009 heeft bestormd.

Rinus | 8-3-2018
Ik bedoel dus bouwhekken rond die trams.
Voordat iemand gaat opmerken dat er hekken rond het terrein stonden.
Feit was dat het toegangshek (vaak) open stond.

Rinus | 8-3-2018
Vandalisme. In die tijd liep je zo het achterterrein op. Daarom zijn er later hekken omheen gezet.

MikeV | 8-3-2018
 quote:
Steven | 8-3-2018
Weet iemand waarom al de ruiten ingeslagen zijn?

Geen idee. Ik heb diezelfde vraag al eens eerder gesteld -
https://www.htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1470421959

Steven | 8-3-2018
Weet iemand waarom al de ruiten ingeslagen zijn?

htmpcc | 7-3-2018
Van links naar rechts: 1021; 1018; 1005; 1004 en 1009.

Jan de Swart | 7-3-2018
Na 29 dienst jaren afgedankt en rijp voor de sloop; welke op s`Gravenmade plaats zal vinden.

Barneveld 07 - 03 - 2018.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    9216


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 15 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!